"នាំយកភាពរីករាយជូនអតិថិជន

ក្រុមហ៊ុនអេប្រាធី ហ៊្វូដ (ខេមបូឌា) ជាក្រុមហ៊ុន ផលិតផលអាហារសម្រន់ និងស្ករគ្រាប់ហ្វ្រូ៊តាទី ផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានក្រុមហ៊ុនដើមមានឈ្មោះបោះសំឡេង ជាង១០០ឆ្នាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ ក្រុមហ៊ុន អេប្រាធីហ្វូដ (ខេមបូឌា) ក៏មានទស្សនវិស័យដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយក៏ប្តេជ្ញាចិត្តផលិតនូវស្ករគ្រាប់ដែលមានស្តង់ដាអន្តរជាតិ ស្របទៅតាមចំណូលចិត្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា។ ស្ករគ្រាប់របស់យើងមានម៉ាកសញ្ញា ម៉ូកាទី អេប្រាធី និងហ្វ្រូ៊តាទី។
សូមតាមដានវេបសាយរបស់យើង ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយយើង និង គាំទ្រយើង”

ស្វែង​រក​យើង​ខ្ញុំ​លើ​បណ្តាញ​សង្គម

អានបន្ត

ស្វែងរកយើងខ្ញុំលើបណ្តាញសង្គម

អានបន្ត

ស្វែង​រក​យើង​ខ្ញុំ​លើ​បណ្តាញ​សង្គម

អានបន្ត

ស្តង់ដារសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ

SA8000® ស្តង់ដារគណនេយ្យសង្គមអន្តរជាតិ