ស្ករគ្រាប់ Mocati & Frutati ចាប់ផ្តើមមានលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក!

Post On 30, Aug, 2019

La Porte, Ind. ក្រុមហ៊ុនអាមេរិខិន លីកូរីស្សដែលជាក្រហ៊ុនផលិតស្ករTទន់រាងវែង Sour Punch Straws និង​ Red Vines បានប្រកាសថាគេនឹងបង្ហាញនិងលក់ផលិតផលថ្មី ដែលជាស្ករគ្រាប់ផលិតនៅរោងចក្រអេប្រាធី​ ហ្វូដនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោមប្រេនអេប្រាធី​(Aprati) ។​ រសជាតិស្ករគ្រាប់ទាំងនោះមានដូចជា​ រសជាតិផ្លែឈើហ្វ្រូតាទី​(Frutati) និង រសជាតិកាហ្វេរម៉ូកាទី(Mocati) ដែលផុសចេញពីវប្បធម័និងធនធាននៅក្នុងប្រទេសដ៏អច្ឆរិយនេះ។​ស្ករគ្រាប់ទាំងនេះផុសចេញគំនិតបង្កើតនូវផលិតផលមួយដែលមានរសជាតិលាយ គ្នារវាងរសជាតិក្នុងតំបន់អាស៊ី និងរសជាតិផ្អែមនៅប៉ែកអាមេរិកខាងជើង។ Read More

ក្រុមហ៊ុនផលិតស្ករគ្រាប់ អេប្រាធីហ្វូ៊ដ (ខេមបូឌា) (Aprati Foods (Cambodia) Ltd) ទទួលបានស្តង់ដាសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារអន្តរជាតិពិភពលោក BRC ចំណាត់ថ្នាក់ AA

Post On 27, Aug, 2019

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុន អេប្រាធីហ្វូ៊ដ (ខេមបូឌា) (Aprati Foods (Cambodia) Ltd) ជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្ករគ្រាប់ដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានក្រុមហ៊ុនដើម មកពីសហរដ្ឋអាមេរិក បានទទួលស្តង់ដាសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារអន្តរជាតិ BRC ចំណាត់ថ្នាក់ AA នៅពេលថ្មីៗនេះ។ ក្រុមហ៊ុនបានទទួលស្តង់ដាជាច្រើនទៀតដូចជា ស្តង់ដាអនាម័យ ចំណីអាហារ GMP, ស្តង់ដាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ HACCP, និងស្តង់ដាគណនេយ្យភាពសង្គម SA8000 Read More